Administraziun federala

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chanzlia federala (ChF)[modifitgar | modifitgar il code]

 • Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza IFPDT

Departament federal d'affars exteriurs (DFAE)[modifitgar | modifitgar il code]

 • Direcziun da dretg internaziunal public DDIP
 • Secretariat general DFAE SG-DFAE
 • Secretariat da stadi SES
 • Integrationsbüro (EDA/EVD)
 • Direcziun politica DP

Departament federal da l'intern (DFI)[modifitgar | modifitgar il code]

 • Uffizi federal da sanadad publica UFSP
 • Uffizi federal da Cultura
 • Uffizi federal da Meteorologia
 • Uffizi federal da Statistica
 • Uffizi federal da Paritad
 • Sectur da las scolas politecnicas federalas SPF
 • Secretariat general DFI SG-DFI
 • Archiv federal svizzer AFS
 • Secretariat da stadi per furmaziun e perscrutaziun SFP
 • Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic

Departament federal da giustia e polizia (DFGP)[modifitgar | modifitgar il code]

 • Uffizi federal da Giustia
 • Uffizi federal da metrologia METAS
 • Uffizi federal da migraziun UFM
 • Uffizi federal da polizia fedpol
 • Procura publica federala PPF
 • Institut Federal da Proprietad Intellectuala IPI
 • Secretariat general DFGP SG-DFGP
 • Institut svizzer da dretg cumparativ ISDC

Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS[modifitgar | modifitgar il code]

 • Gruppa armasuisse ar
 • Uffizi federal da protecziun da la populaziun UFPP
 • Uffizi federal da sport UFSPO
 • Secretariat general DDPS SG-DDPS
 • Auditorat superiur AS
 • Gruppa da defensiun

Departament federal da finanzas (DFF)[modifitgar | modifitgar il code]

 • Uffici federal per edifizis e logistica UFEL
 • Uffizi federal d'informatica e da telecommunicaziun UFIT
 • Uffizi federal d'assicuranzas privatas UFAP
 • Administraziun federala d'alcohol AFA
 • Uffizi federal da persunal UFPER
 • Administraziun federala da taglia AFT
 • Banca chantunala
 • Controlla federala da finanzas CDF
 • Administraziun federala da duana AFD
 • Secretariat general DFF SG-DFF
 • Cassa federala da pensiun PUBLICA

Departament federal d'economia (DFE)[modifitgar | modifitgar il code]

 • Uffizi federal de Technologia
 • Uffizi federal d'agricultura UFAG
 • Uffizi federal veterinar UFV
 • Uffizi federal per il provediment economic dal pajais UFPE
 • Uffizi federal d'abitaziuns UFAB
 • Secretariat general DFE SG-DFE
 • Surveglianza dals pretschs SPR
 • Uffizi d'integraziun DFAE/DFE UI
 • Uffizi federal per dumondas dal consum UFDC
 • Institut federal da scola auta per la furmaziun professiunala IFFP

Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC)[modifitgar | modifitgar il code]

 • Uffizi federal d'energia UFE
 • Uffizi federal da Comunicaziun
 • Uffizi federal da Stradun
 • Uffizi federal d'ambient UFAM
 • Uffizi federal d'aviatica civila UFAC
 • Inspecturat federal dals conducts d'ieli e da gas IFC
 • Inspecturat federal d'installaziuns a current ferm ESTI