Scola rumantscha

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

La scola rumantscha ha in agen sistem per promover la bilinguitad. Entras l'instrucziun immersiva emprendan ils scolars en il stgalim superiur da duvrar la segunda lingua (tudestg) en il mintgadi. Uschia han els suenter ils onns obligatorics pli u main las medemas premissas en rumantsch e tudestg e n'han nagin disavantatg pervia da lur derivanza linguistica. Quai garantescha ch'ils Rumantschs hajan era la pussaivladad da s'integrar en in conturn tudestg (per exempel durant in emprendissadi u en in studi). Quai è fitg impurtant perquai ch'ins na vegna betg lunsch sch'ins sa be rumantsch, il territori da sa mover u da chattar ina plazza da lavur fiss fitg stretg.