Bahaissem

Ord Wikipedia

Il bahaissem è ina religiun mundiala, fundada da Bahá'u’lláh (e dal Báb). Ils aderents dal bahaissem, ina religiun monoteistica independent, sa numnan ‹bahais›. Il bahaissem è ina religiun cumplettamain sainza sutdivisiun. L’onn 2017 han ins dumbrà 7 milliuns bahais en tut il muns. Inchüns princips da cretta bahai: la cretta en l’unic Dieu, l’unitad dal umanità, armonia tranter scienza e religiun, valur eguala dad um e dunna, retschercha independent dal vardad, la revelaziun divina progressiva.

Quest artitgel u questa secziun ha basegn d'ina repassada. Sche ti t'interesseschas per la tematica, pos ti al repassar e meglierar.

Motiv: maschaida tranter divers idioms