Detgas da Siat

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Write.svg Questa pagina è scritta en sursilvan.

La giuvna dil Grep Casti[modifitgar | modifitgar il code]

Sil Grep Casti, nua ch`ins vesa aunc oz in rudi el pastg, vegnevan ils habitons ensemen per saltar. Aschia era ei era ina sera cura ch`ina bellezia giuvna ei vegnida tier la glieud. La giuvnetta ha dumandau tgi che lessi liberar ella. Immediat ha in giuven detg ch`el lessi liberar ella. La giuvnetta ha declarau ad el ch`el stoppi star l`entira notg en quei rudi ed el astgi entochen l`autra damaun cura ch`ella vegni buca vegnir ora da quel. Sch`el setegni bu vid quei vegn sia famiglia a haver discletg ed ella seigi per adina pigliada. Il giuven ha fatg sco la giuvna ha detg ed ei staus tut persuls en quei rudi. La notg ha el giu gronda tema perquei ch`el udeva curiosas ramurs. El ei denton staus curaschus e buca ius ora dil rudi. La damaun cura ch`ei ha tuccau da dis ha el tertgau ch`el hagi fatg quei che la giuvnetta vevi detg ed ei vegnius ord il rudi. Cheu ei lezza vegnida a bargend tiel giuven e ha detg ch`el hagi ussa fatg tut empaglia. Sia famiglia vegni ussa a haver discletg ed ella stoppi per adina star leu. Sch`ins va aunc oz si tiel rudi vesans ins magari la giuvna vid saltar el rudi.

La caplutta da Sogn Ambrosi[modifitgar | modifitgar il code]

Igl onn 1617 han ils purs da Siat scargau las vaccas. Cura che las vaccas ein passadas sper Tuf (sissum il vitg da Siat) ein tuttas dadas giun plaun e mortas. Ils purs da Siat han sin quei buca saviu tgei pigliar a mauns. Suenter liungas discussiuns han els decidiu ch`els lessien baghegiar en quei liug nua che las vaccas ein mortas, ina caplutta. Quella caplutta ei dedicada a Sogn Ambrosi ed ei oz aunc la caplutta da morts a Siat.