Zum Inhalt springen

Jesus da Nazaret

Ord Wikipedia
Questa pagina è scritta en puter.
Gesu pendand vi a la crusch, pittüro sün ün'icona

Jesus, per puter Gesu, (aram. ישוע Jeschua u Jeschu), cuntschaint eir suot il nom tenor il lö da sia derivanza Jesus da Nazaret, es la figüra centrela dal cristianissem; pervi da la dignited da sieu servezzan scu messias porta el il nom d'onur Gesu Crist.

La scienzcha chi tratta da Gesu sistematicamaing es la cristologia.

Vivieu ho'l prubabelmaing traunter 4 aunz l'era cristiauna e 33 zieva. Nat in üna stalla sper Bethlehem es Gesu creschieu sü a Nazaret. Il temp da sieu agir public cumainzaiva cur cha Gesu vaiva già 30 ans e düraiva be trais ans.

Sia activited as cumpuonaiva da fer müravaglias a favur dals umauns, pustüt dals amalos, e da predger l'evangeli dal reginam da Dieu chi cumainza cun sia preschentscha. In quist connex pardunaiva'l ils debits dals pchaders chi d'eira ün s-chandel causa cha la remischiun dals pchos es ün act divin.

Cundanno pervi da blasfemia cunter il Dieu dals güdevs e da rebelliun cunter la pussaunza d'occupaziun dals Romauns gniva Gesu sentenzcho a mort e crucificho sün üna collina a l'ur da Gerusalem aviand nom Golgatha (managia: üna collina chi guarda our scu üna testa).

Tenor la cretta cristiauna es Gesu resüsto dals morts zieva trais dis ed ascendieu tar sieu bap celestiel per regner sur da vivaints e morts fin ch'el tuornaro darcho a la fin dal temp. Lura saro il reginam da Dieu accumplieu. Las forzas destructivas chi vöglian separer l'umaun da Dieu - que sun il pcho, la mort e'l diavel - saron privos da lur pussaunza.

Jesus, per arab Isa, vain considero scu ün profet important da l'islam. Invezza refüsa l'islam d'accepter cha Gesu saja sto il figl da Dieu e dimena eir ün adressat d'onuraziun.