Submersiun

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Submersiun è il cuntrari dad immersiun. Empè da 'far il bogn' en ina nova lingua ed emprender da nudar en quella, vegn l'uffant 'najentà' en la segunda lingua cun la finamira da remplazzar l'emprima lingua cun la segunda. Il resultat è savens in semilinguissem dubel.