Grads da l'armada svizra

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ils nums dals grads da servetsch da l'armada svizra èn vegnids fixads dal Parlament en l'artitgel 102 da la lescha militara. Il Cussegl federal po introducir ulteriurs grads per la truppa e per ils sutuffiziers. Da qual dretg ha el fatg diever per l'Armada XXI en l'artitgel 5 da l'Ordinaziun davart l'organisaziun da l'armada dals 26 da november 2003. Per ina midada dals grads dals uffiziers dovri dentant ina modificaziun da la lescha.

En cuntrast cun autras armadas purta la schuldada da l'avitica militara da l'armada svizra ils medems nums da grads ed ensainas sco la schuldada da las forzas terrestras.

Grads da servetsch[modifitgar | modifitgar il code]

Uffiziers[modifitgar | modifitgar il code]

Grads da servetsch dals uffiziers de l'armada svizra
Rolla Schefcumandant
da l'armada
Uffiziers dal stab superiurs Uffiziers dal stab Chapitanis Uffiziers subalterns
Code NATO OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-1 - OF-5 OF-2 OF-1
Patta

CHE OF9 General.svg CHE OF8 KKdt.svg CHE OF7 Div.svg CHE OF6 Br.svg CHE OF5 Oberst.svg CHE OF4 Oberstlt2.svg CHE OF3 Maj.svg CHE OF1-5 FachOf.svg CHE OF2 Hptm.svg CHE OF1a Oblt.svg CHE OF1b Lt.svg
rumantsch general1
(gen)
cumandant
da
corp
(cdt C)
divisionar
(div)
brigadier
(br)
colonel
(col)
litinent
colonel
(lt col)
maior
(mai)
uffizier
spezialist
3
(uff spez)
chapitani
(chap)
primlitenent
(plt)
litenent
(lt)
talian generale
(gen)
comandante
di corpo
(cdt C)
divisionario
(div)
brigadiere
(br)
colonnello
(col)
tenente
colonello
(lt col)
maggiore
(magg)
ufficiale
specialista
(uff spec)
capitano
(cap)
primo tenente
(I ten)
tenente
(ten)
franzos général
(gen)
cummandant
de corps
(cdt C)
divisionnaire
(div)
brigadier
(br)
colonel
(col)
lieutenant
colonel
(lt col)
major
(maj)
officier
spécialiste
(of spec)
capitaine
(cap)
premiere
lieutenant
(plt)
lieutenant
(lt)
tudestg General
(Gen)
Korpskommandat
(KKdt)
Divisionär
(Div)
Brigadier
(Br)
Oberst
(Oberst)
Oberstleutenant
(Oberstlt)
Major
(Maj)
Fachoffizier
(Fach)
Hauptmann
(Hptm)
Oberleutnant
(Oblt)
Leutenant
(Lt)

Sutuffiziers e schuldads[modifitgar | modifitgar il code]

Grads da servetsch dals sutuffiziers e schuldads de l'armada svizra
Rolla Adjutants Sutuffiziers superiurs Sutuffiziers Truppa
Code NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Patta

CHE OR9a Chefadj.svg CHE OR9b Hptadj.svg CHE OR8a Stabsadj.svg CHE OR8b Adj Uof.svg CHE OR7a Hptfw.svg CHE OR7b Four.svg CHE OR6 Fw.svg CHE OR5a Obwm.svg CHE OR5b Wm.svg CHE OR4 Kpl.svg CHE OR3 Obgfr.svg CHE OR2 Gfr.svg CHE OR1 Sdt.svg nagin enseina
rumantsch schefadjutant
(schefadj)
adjutant
principal
(adj prin)
adjutant
da stab
(adj S)
adjutant
sutuffizier
(adj suff)
capoprimsergent
(cpsgt)
furier
(fur)
primsergent
(psgt)
caposergent
(csgt)
sergent
(sgt)
corporal
(cpl)
primappuntà
(primapp)
appuntà
(app)
schuldà
(sld)
recrut
(recr)
talian aiutante
capo
(aiut capo)
aiutante
maggiore
(aiut magg)
aiutante
di stato maggiore
(aiut SM)
aiutante
sottufficiale
(aiut suff)
sergente
maggiore
capo
(sgtm capo)
furiere
(fur)
sergente
maggiore
(sgtm)
sergente
capo
(sgt capo)
sergente
(sgt)
caporale
(cpl)
appuntato
capo
(app capo)
appuntato
(app)
soldato
(sdt)
recluta
(recl)
franzos adjudant-chef
(adj chef)
adjudant-
major
(adjm)
adjudant
d'état-major
(adjut EM)
adjudant
sous-officier
(adj sof)
sergent-major
chef
(sgtm chef)
fourrier
(four)
sergent-major
(sgtm)
sergent-chef
(sgt chef)
sergent
(sgt)
caporal
(cpl)
appointé-chef
(app chef)
appointé
(app)
soldat
(sdt)
recrut
(recr)
tudestg Chefadjutant
(Chefadj)
Hauptadjutant
(Hptadj)
Stabsadjutant
(Stabadj)
Adjutant
Unteroffizier
(Adj Uof)
Hauptfeldweibel
(Hptfw)
Fourier
(Four)
Feldweibel
(Fw)
Oberwachtmeister
(Obwm)
Wachtmeister
(Wm)
Korporal
(Kpl)
Obergefreiter
(Obrgf)
Gefreiter
(Gef)
Soldat
(Sdt)
Rekrut
(Rekr)

Colurs dals pattas ed ensainas[modifitgar | modifitgar il code]

Uffizier da stab, Truppa da genia, Servetsch d'infurmaziuns, Pastoraziun da l'armada, Servetsch da pichet, Sport Infantaria,
Fanfara militara
Truppas cuirassads Artigliaria Forzas aviaticas, Truppas da defensiun cunter aviuns Truppas da transmissiuns, support corps Truppas da sanitad, Servetsch da la Crusch cotschna
Truppas da salvament Truppas da logistica Servetsch territorial Segirezza militara Defensiun NBC Giustia militara Operaziun da l'ONU per promoziun da la pasch

Referenzas[modifitgar | modifitgar il code]

Colliaziuns[modifitgar | modifitgar il code]