Utilisader:MeLis Adragun/Cudeschs/Ils viadis da Gulliver/Introducziun

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

La versiun originala da ‹Gulliver's Travels› è cumparida a Londra l'onn 1726. L'autur irlandais Jonathan Swift (1667–1745) è stà preditgant, politicher e scriptur da l'illuminissem tempriv.

L'ediziun en rumantsch sa basa sin Wolfgang Pfleiderer: Gullivers Reisen in weit entfernte Regionen der Welt. Für die Jugend bearbeitet, Nürnberg 1904. Sco ch'igl è usità tar ediziuns per giuvenils, cumpiglia il text ils chapitels 1 e 2 da l'original; per la translaziun en rumantsch èn quels vegnids adattads e cumplettads tenor Swift.

La versiun preschenta dal cudesch è vegnida preparada per la stampa l'avrigl 2019. Maletg da cuverta: Paul Gavarni (1804–1866). Ulteriurs cudeschs da Vichipedia pronts per telechargiar sco e-book u per empustar sco cudesch stampà èn da chattar sut: https://rm.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cudeschs.

Cuverta