Wikipedia:Pagina principala (sutsilvan)

Ord Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Questa pagina an:

Rumantsch Grischun   Sursilvan   Sutsilvan   Surmiran   Puter   Vallader
Bagnvagnieu tar la Vichipedia rumàntscha,
l'enziclopedeia libra a la quala mintgegn po contribuir – igls amprems pass en fetg sembels!
Tocen uss en 3,673 artetgels rumàntschs vagnids screts.

Artetgel da l'eanda

Makart Fuenf Sinne.jpg

Percepziun numnan ins il process ed il resultat d’acquistar ed elavurar infurmaziuns che derivan da stimulaziuns or da l’ambient u or da l’intern dal corp d’ina creatira. Quai succeda cun filtrar e cumbinar infurmaziuns parzialas ad impressiuns cumplessivas ch’èn – subjectivamain – coerentas. Per ordinari vegn filtrà e cumbinà a moda inconscienta, tar l’uman magari er a moda conscienta. Il resultat furman ils uschenumnads percepts, ils quals vegnan congualads cuntinuadamain cun imaginaziuns (constructs e schemas) arcunads.

Il cuntegn e la qualitad d’ina percepziun sa laschan magari (ma betg adina) midar cun diriger intenziunadamain l’attenziun e tras strategias da percepziun.

La summa da tut ils process ch’èn colliads cun la percepziun sensitiva vegn er numnada sensorica.

Da princip distinguan ins tranter la recepziun exteriura (ambient) e la recepziun interiura (a l’intern dal corp). Tar quest’ultima vegn differenzià supplementarmain tranter propriocepziun (percepziun da la posiziun e dals moviments dal corp entaifer il spazi) e viscerocepziun (percepziun d’activitads d’organs).

Lincs rumàntschs

Sapartizipar

Lessas tei ear sapartizipar a la Vichipedia rumàntscha? Là tgatas agid:

Maletg da l'eanda

Barfleur - Le Port (1).JPG

Il port da Barfleur en la Normandia a mar bassa.

Foto: S. Plaine

Projects samagliànts

Wikimedia-logo.svg Meta-Wiki – Coordinaziùn      Commons-logo.svg Commons – Meds