Wikipedia:Pagina principala

Ord Wikipedia
(renvià da Pagina principala)
Midar tar: navigaziun, tschertga
Bainvegni tar la Vichipedia rumantscha,
l'enciclopedia libra a la quala mintgin po contribuir – ils emprims pass èn fitg simpels!
Oz è glindesdi, ils 18 da december 2017
e nus avain actualmain 3,467 artitgels.


Artitgel da l’emna
Religious syms.svg

Religiun (da latin religio ‹diligenza conscienziusa›, ‹premura›, tar relegere ‹resguardar›, ‹far attenziun›, oriundamain en il senn dad «observar cun gronda premura segns e prescripziuns») è ina noziun collectiva per in grond dumber da concepziuns dal mund, da las qualas il fundament consista en la cretta respectiva en forzas transcendentas (surterrestras, surnatiralas, sursensualas). Questas forzas na sa laschan betg cumprovar en il senn da la teoria scientifica, mabain sa basan sin experientschas intuitivas ed individualas. Cun quai po esser colliada la cretta en objects sontgs.

La religiun po influenzar a moda normativa ideas da las valurs, furmar il cumportament, agir, pensar e sentir da l’uman ed ademplir en quest connex in’entira retscha da funcziuns economicas, politicas e psicologicas. Damai che religiuns èn caracterisadas d’ina influenza talmain vasta, enserran ellas er il ristg ch’i sa furmian ideologias religiusas.

Il term ‹religiun› vegn duvrà tant per la ‹religiusadad› individuala sco er per ‹religiuns› en il senn collectiv. Er l’adjectiv ‹religius› sto vegnir resguardà mintgamai en ses context respectiv: el po sa referir tant ad ina u pliras religiuns ubain a la religiusadad d’in singul uman. Cumbain che omadus champs cumpiglian in’enorma vastezza, sa laschan tuttina formular intgins elements universals ch’ins chatta en tut las culturas dal mund. Igl èn quai il giavisch individual da chattar in senn, in’orientaziun morala ed in’explicaziun dal mund; ultra da quai la cretta collectiva en forzas surnatiralas ch’influenzescha en ina moda u l’autra la vita dals umans; en pli la brama che l’existenza da quest mund s’uneschia cun ses origin da l’auter mund. Per part vegnan questas explicaziuns da standard però crititgadas.Maletg da l’emna

Stollen-Dresdner Christstollen.jpg

In butschellun da Nadal da Dresden.

Foto: GürgiDavart Vichipedia

Vichipedia è in'enciclopedia online, cooperativa e gratuita. Disponibla en passa 280 linguas, tracta Vichipedia temas tipics per enciclopedias, ma era tals preschents en almanacs, lexicons geografics e publicaziuns spezialisadas. Vichipedia è libramain modifitgabla, vul dir che mintgin po contribuir als artitgels gia existents u crear novs. Mintga cuntegn vegn publitgà sut la licenza Creative Commons CC-BY-SA e po perquai vegnì copià e reutilisà sch'ils cundiziuns da la licenza vegnan observadas.


Participaziun

Vuls ta participar?

Legia las pretensiuns minimalas per artitgels; la registraziun è recumandada ma betg obligatorica.

Vuls empruvar? Has basegn d'agid?

Legia las instrucziuns u tschenta ina dumonda en la pinta.

Gida a scriver e meglierar

ils artitgels che mintga Vichipedia duai aver.
ils 100 artitgels vitals.


Projects accumpagnants
Commons
Wikisource
Wikisource
Collecziun da texts rumantschs sin il Wikisource multiling
Wikisource
Wikisource
Collecziun da texts rumantschs sin il Wikisource talian
Wikibooks
Wikibooks
Cudeschs
Wikispecies
Wikispecies
Inventari da spezias
Meta-Wiki
Meta-Wiki
Coordinaziun tranter tut ils projects da Wikimedia
Translatewiki
Translatewiki
Translaziun da l'interfatscha d'utilisader per rumantsch
Wikidata
Wikidata
Banca da datas universala