Zum Inhalt springen

Categoria:Artitgels recumandads

Ord Wikipedia

La categoria ‹Artitgels recumandads› preschenta ivettas cuntegnidas en la Vichipedia che adempleschan ils suandants criteris:

  • la lunghezza e la qualitad da l’artitgel garanteschan ch’il tema vegn tractà en moda commensurada
  • l’artitgel è scrit en rumantsch grischun; ortografia e grammatica correspundan tant sco pussaivel al Pledari grond ed a la Grammatica per l’instrucziun dal rumantsch grischun da l’Universitad da Friburg
  • la tipografia sa drizza tenor las directivas ch’èn vegnidas fixadas per la Vichipedia da lingua tudestga; i vegnan mintgamai applitgadas las variantas svizras (p.ex. tar las virgulettas)
  • sche pussaivel è l’artitgel illustrà adequatamain


Artitgels recumandads ch’èn colliads tematicamain in cun l’auter stattan per part er a disposiziun sco cudeschs da Vichipedia. Quels sa laschan utilisar en furma dad e-books u empustar sco cudeschs stampads (book-on-demand).